วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

โยฮันน์ โวล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์ (Johann Wolfgang Döbereiner)
                                      Johann Wolfgang Döbereiner
ประวัติและการทำงาน  
               โยฮันน์ โวล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์ ( เกิด 13 ธันวาคม 1780 - เสียชีวิต 24 มีนาคม 1849) เป็นนักเคมีชาวเยอรมันที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับการทำงานที่คาดเดาตามกฎหมายเป็นระยะๆ สำหรับองค์ประกอบทางเคมี
               เดอเบอไรเนอร์ เป็นลูกชายของคนขับรถม้า  เดอเบอไรเนอร์มีโอกาสน้อยสำหรับการเรียนอย่างเป็นทางการและเพื่อให้เขาไปฝึกงานเภสัชกรผู้อ่านอย่างกว้างขวาง  และเข้าร่วมบรรยายวิทยาศาสตร์ ในที่สุดเขาก็กลายเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเยนา ใน .. 1810 ในการเริ่มต้นการทำงานใน .. 1829 เดอเบอไรเนอร์ มีแนวโน้มในการค้นพบคุณสมบัติบางอย่างของกลุ่มที่เลือกขององค์ประกอบ ตัวอย่าง เช่น มีค่ามวลอะตอมเฉลี่ยของลิเธียมและโพแทสเซียมได้ใกล้เคียงกับค่ามวลอะตอมของโซเดียม รูปแบบคล้ายพบกับแคลเซียม, ธาตุโลหะชนิดหนึ่งและแบเรียมมีกำมะถัน, ซีลีเนียมและเทลลูเรียมและยังมีคลอรีนโบรมีนไอโอดีน และนอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นสำหรับบางชุดสามเหล่านี้ตามรูปแบบที่คล้ายกัน ชุดขององค์ประกอบเหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นของเดอเบอไรเนอร์ ชุดสาม"
              องค์ประกอบของการจัดกลุ่ม triads กับคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายกัน พิจารณาลิเธียมโซเดียมและโพแทสเซียม  เช่น
1. องค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดที่ทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้อง
2. พวกเขามีปฏิกิริยากับคลอรีนจะทำให้เกิดสารประกอบที่มีสูตรคล้ายกัน : LiCl, NaCl, KCl และ
3พวกเขารวมกับไฮโดรเจนจะทำให้เกิดสารประกอบที่มีสูตรคล้ายกัน : LIH, Nah และ KH
4พวกเขาฟอร์มไฮดรอกไซที่มีสูตรคล้ายกัน : LiOH, NaOH และ KOH

ตารางธาตุของเดอเบอไรเนอร์
              การจัดตารางธาตุนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817) โดย โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ (Johaun Dobereiner) นักเคมีชาวเยอรมัน ได้นำธาตุต่าง ๆ ที่พบในขณะนั้นมาจัดเรียงเป็นตารางธาตุ โดยนำธาตุต่าง ๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันมาจัดไว้ในหมู่เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากในแต่ละหมู่ มวลอะตอมของธาตุที่อยู่กลางจะเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลืออีก 2 อะตอม เรียกว่ากฎชุดสาม (law of triads หรือ Dobereine’ s law of triads)

                      มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุบางกลุ่มตามกฎชุดสาม
ธาตุ
มวลอะตอม
มวลอะตอมของธาตุแถวที่ 1 และ 3
Li
Na
K
Cl
Br
I
6.940
22.997
39.096
35.453
79.909
126.197

23.018


81.197
           
                 จะเห็นได้ว่ามวลอะตอมเฉลี่ย มีค่าใกล้เคียงกับมวลอะตอมของธาตุกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกฎดังกล่าวไปใช้กับธาตุกลุ่มอื่นที่มีสมบัติคล้ายคลึงกัน ปรากฏว่าไม่มีผลเท่าที่ควร มวลอะตอมของธาตุกลางไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลือ กฎชุดสามของเดอเบอไรเนอร์จึงไม่เป็นที่ยอมรับกันในเวลาต่อมา
                 
                เดอเบอไรเนอร์ ยังเป็นที่รู้จักสำหรับการค้นพบของเขา furfural สำหรับการทำงานของเขาเกี่ยวกับการใช้ทองคำขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและมีน้ำหนักเบาหรือที่เรียกว่า หลอดไฟ เดอเบอไรเนอ  ทำงานโดยการยิงแก๊สไฮโดรเจนไปบนโลหะแพลทินัมที่ห่างกัน 4 เซนติเมตรบนอากาศ โลหะจะร้อนขึ้นและติดไฟได้เองโดยไม่ต้องใช้ประกายไฟ

ผลงาน
       -  โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ เป็นนักเคมีคนแรกที่พยายามจัดธาตุเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ธาตุ ตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่า ชุดสาม
       -  เดอเบอไรเนอร์ ค้นพบ furfural สำหรับการทำงานของเขาเกี่ยวกับการใช้ทองคำขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและมีน้ำหนักเบาหรือที่เรียกว่า หลอดไฟ เดอเบอไรเนอ ทำงานโดยการยิงแก๊สไฮโดรเจนไปบนโลหะแพลทินัมที่ห่างกัน 4 เซนติเมตรบนอากาศ โลหะจะร้อนขึ้นและติดไฟได้เองโดยไม่ต้องใช้ประกายไฟ 


ที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_D%C3%B6bereiner

จัดทำโดย 
นางสาว ชุติมา   เพชรทอง เลขที่ 13
นางสาว ฐิติรัตน์   เหมทานนท์ เลขที่ 23

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น